Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 15:36
kontakt
GOVENA

Komunikaty

28/03/23 16:08 brak uprawnień GOVENA LIGHTING SA (5/2023) Podpisanie umowy z firmą audytorską
24/03/23 16:15 brak uprawnień GOVENA LIGHTING SA (4/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022-korekta
15:24 brak uprawnień GOVENA LIGHTING SA (3/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022-korekta
15:06 GOVENA LIGHTING S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej
14/02/23 15:25 brak uprawnień GOVENA LIGHTING SA (2/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022
26/01/23 11:43 brak uprawnień GOVENA LIGHTING SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
14/11/22 09:38 brak uprawnień GOVENA LIGHTING SA (13/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022
16/08/22 brak uprawnień GOVENA LIGHTING SA (12/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022
12/08/22 21:30 brak uprawnień GOVENA LIGHTING SA (11/2022) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za II kwartał 2022
04/07/22 10:18 GOVENA LIGHTING S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.06.2022r. oraz mieli co najmniej 5% głosów
01/07/22 16:19 brak uprawnień GOVENA LIGHTING SA (10/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022r.
03/06/22 20:53 GOVENA LIGHTING S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
19:16 GOVENA LIGHTING S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
19:00 brak uprawnień GOVENA LIGHTING SA (9/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
02/06/22 16:32 brak uprawnień GOVENA LIGHTING SA (8/2022) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 czerwca 2022r.