Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 14:20
kontakt
NEXTBIKE

Komunikaty

09/04/24 15:06 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w liczbie głosów Spółki
14:57 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w liczbie głosów Spółki przysługującego stronom porozumienia akcjonariuszy
29/03/24  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024
21/03/24 15:41 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do porozumienia dodatkowego do umów licencyjnych zawartych z Tier Mobility SE
20/03/24 22:39  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2024) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 rok
19/03/24 18:45  brak uprawnień Nextbike dokona w wynikach za '23 odpisów aktualizacyjnych na kwotę 18,3 mln zł
18:36 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Informacja o utworzeniu odpisów aktualizacyjnych
18:22  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2024) Otrzymanie odpisu pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 27 lipca 2023 r.
06/03/24 15:52  brak uprawnień Nextbike Polska ma umowę z Miastem Łódź - Zarządem Dróg i Transportu
15:34 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie umowy dotyczącej systemu Łódzkiego Roweru Publicznego (ŁRP)
01/03/24 16:39  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2024) Powołanie Przewodniczącego (i Sekretarza) oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta
28/02/24 16:19 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie umowy dotyczącej systemu Koszalińskiego Roweru Miejskiego (KRM)
23/02/24 17:42 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie umowy podwykonawczej z Nextbike GZM sp. z o.o. dotyczącej usługi uruchomienia, zarządzania i eksploatacji Systemu RM na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
19/02/24 08:59  brak uprawnień UOKiK nałożył ponad 791 tys. zł kary na Nextbike Polska
12/01/24 13:20 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 10 stycznia 2024 r.