Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 06:54
kontakt
NEXTBIKE

Komunikaty

21/03/23 21:55  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2022 rok
16/03/23 18:33  brak uprawnień Sąd odmówił zatwierdzenia układu w postępowaniu układowym wobec Nextbike
17:36 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Powzięcie informacji o wydaniu postanowienia o odmowie zatwierdzenia układu Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji
15:24  brak uprawnień Nextbike Polska ma umowę z Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Katowice
14:52 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Katowice sp. z o.o.
16/02/23 15:24 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do porozumienia dodatkowego do umów licencyjnych zawartych z Tier Mobility SE
03/02/23 23:40 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie umowy podwykonawczej z Nextbike GZM sp. z o.o. dotyczącej systemu "Warszawski Rower Publiczny"
31/01/23 10:17  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
25/01/23 16:15 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie publicznej
17/01/23 15:42 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie umowy z miastem Białystok w ramach postępowania "Zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemu BiKeR Białostocka Komunikacja Rowerowa"
28/12/22 17:12 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Wybór oferty Emitenta w postępowaniu "Zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemu BiKeR Białostocka Komunikacja Rowerowa"
09:20 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Uzupełnienie raportu ESPI nr 41/2022 dotyczącego zawarcia aneksu do porozumienia dodatkowego do umów licencyjnych zawartych z Tier Mobility SE [następcy prawnego Nextbike GmbH]
27/12/22 18:58 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zakończeniu stanu pośredniego nabycia akcji Spółki
18:46 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do porozumienia dodatkowego do umów licencyjnych zawartych z Tier Mobility SE [następcy prawnego Nextbike GmbH]
18:24  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (27/2022) Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta