Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.01, godz. 06:27
kontakt
SCPFL

Komunikaty

31/01/23 17:15 SCOPE FLUIDICS S.A.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
10:07 brak uprawnień SCOPE FLUIDICS SA (1/2023) Scope Fluidics Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
30/01/23 17:11 brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - SCPFL
20/01/23 11:14 brak uprawnień Scope Fluidics koncentruje się na rozwoju i komercjalizacji BacterOMIC; chce mieć w portfolio 2-3 projekty
09:03 brak uprawnień Kurs akcji Scope Fluidics wzrósł w debiucie na GPW o 2,9 proc. do 246,5 zł
18/01/23 18:22 brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - SCPFL
17/01/23 18:54 SCOPE FLUIDICS S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW
18:05 brak uprawnień Scope Fluidics przeniesie się 20 stycznia na główny rynek GPW
17:42 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G i H spółki SCOPE FLUIDICS S.A.
17:41 brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G i H spółki SCOPE FLUIDICS S.A.
17:39 brak uprawnień GPW: w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G i H spółki SCOPE FLUIDICS S.A.
13/01/23 15:11 SCOPE FLUIDICS S.A.: Złożenie wniosku do GPW o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym GPW oraz o wykluczenie akcji Emitenta z obrotu na NewConnect
12/01/23 17:32 SCOPE FLUIDICS S.A.: Zatwierdzenie prospektu Emitenta przez KNF
14:27 brak uprawnień KNF zatwierdziła prospekt Scope Fluidics
02/01/23 19:33 brak uprawnień SCOPE FLUIDICS SA (1/2023) Zmiana adresu