Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 09:24
kontakt
SCPFL

Komunikaty

16/11/22 17:16 SCOPE FLUIDICS S.A.: Zawarcie umowy najmu
15/11/22 14:50  brak uprawnień SCOPE FLUIDICS SA (23/2022) Rejestracja przez sąd zmian Statutu Scope Fluidics S.A. dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego o akcje serii J
14/11/22 06:46  brak uprawnień SCOPE FLUIDICS SA (22/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku
26/10/22 17:10  brak uprawnień SCOPE FLUIDICS SA (21/2022) Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zmiana Statutu Spółki oraz objęcie akcji serii J
13/10/22 10:31  brak uprawnień SCOPE FLUIDICS SA (20/2022) Emisja warrantów subskrypcyjnych serii D
12/10/22 12:12  brak uprawnień SCOPE FLUIDICS SA (19/2022) Złożenie wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania prospektowego
26/09/22 10:04  brak uprawnień SCOPE FLUIDICS SA (18/2022) Podpisanie umowy z firmą audytorską
15/09/22 08:37 SCOPE FLUIDICS S.A.: Otrzymanie wstrzymanej części Ceny Nabycia 100% udziałów Curiosity Diagnostics sp. z o.o.
13/09/22 17:08  brak uprawnień SCOPE FLUIDICS SA (17/2022) Uchwała Zarządu w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D
12/09/22 15:22 SCOPE FLUIDICS S.A.: Otrzymanie potwierdzenie zapłaty płatności względem Europejskiego Banku Inwestycyjnego
16/08/22 20:58  brak uprawnień SCOPE FLUIDICS SA (16/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 roku
08/08/22 06:40  brak uprawnień Scope Fluidics rozważa sposoby dystrybucji środków ze sprzedaży Curiosity Diagnostics do akcjonariuszy - prezes
05/08/22 15:04 SCOPE FLUIDICS S.A.: Wystąpienie do EBI o przedterminową spłatę finansowania
03/08/22 07:28  brak uprawnień Scope Fluidics sprzedał Curiosity Diagnostics na rzecz Bio-Rad Laboratories
00:43 SCOPE FLUIDICS S.A.: Zbycie 100% udziałów Curiosity Diagnostics sp. z o.o. na rzecz Bio-Rad Laboratories Inc.