Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.01, godz. 16:56
kontakt
AQUATECH

Komunikaty

27/03/23 20:46  brak uprawnień AQT WATER SA (4/2023) Nałożenie kary upomnienia
17:52  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki AQT WATER
20/03/23 14:03  brak uprawnień AQT WATER SA (3/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022
18/03/23 22:02  brak uprawnień AQT WATER SA (2/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2022
17/03/23 15:22 AQT WATER S.A.: Zawarcie aneksu do istotnej umowy na budowę 63 przydomowych oczyszczalni ścieków
15/03/23 18:16  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki AQT WATER
14:24 AQT WATER S.A.: Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami
09/03/23 18:24 AQT WATER S.A.: Otrzymanie dwóch zawiadomień w sprawie zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów
27/02/23 19:51 AQT WATER S.A.: Zawarcie ramowej umowy o współpracy
22/02/23 19:57 AQT WATER S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
20/01/23 15:44  brak uprawnień AQT WATER SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023
19/01/23 16:50 AQT WATER S.A.: Zawarcie aneksu do warunkowej ugody pozasądowej oraz częściowe spełnienie warunku
19/12/22 22:26 AQT WATER S.A.: Zawarcie warunkowej ugody pozasądowej oraz porozumienia
12/12/22 20:40 AQT WATER S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 grudnia 2022 r.
20:33  brak uprawnień AQT WATER SA (19/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej