Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:28
kontakt
BIZTECH

Komunikaty

22/06/22 15:13 BIZTECH KONSULTING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ BizTech Konsulting S.A. w dniu 22 czerwca 2022 roku.
14:58  brak uprawnień BIZTECH KONSULTING SA (8/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2022 roku
19/05/22 12:01 BIZTECH KONSULTING S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu WZA BizTech Konsulting S.A. na 22 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
11:12  brak uprawnień BIZTECH KONSULTING SA (7/2022) Ogłoszenie o zwołaniu WZA BizTech Konsulting S.A. na 22 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał.
18/05/22 08:13  brak uprawnień BIZTECH KONSULTING SA (6/2022) Raport roczny BizTech Konsulting S.A. za 2021 rok.
11/05/22 08:20  brak uprawnień BIZTECH KONSULTING SA (5/2022) Raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za I kwartał 2022 roku.
09/05/22 14:06  brak uprawnień BIZTECH KONSULTING SA (4/2022) Korekta raportu nr 2/2022 - Raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za IV kwartał 2021 roku.
05/05/22 10:22 BIZTECH KONSULTING S.A.: Informacja o dokonaniu korekty zapasów i korekty RMK.
21/02/22 12:08  brak uprawnień BIZTECH KONSULTING SA (3/2022) Umowa na badanie sprawozdania finansowego za 2021 r.
10/02/22 08:21  brak uprawnień BIZTECH KONSULTING SA (2/2022) Raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za IV kwartał 2021 roku.
17/01/22 14:18  brak uprawnień BIZTECH KONSULTING SA (1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
23/12/21 12:39 BIZTECH KONSULTING S.A.: Zamówienie od klienta z branży medycznej.
09/11/21 08:03  brak uprawnień BIZTECH KONSULTING SA (10/2021) Raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za III kwartał 2021 roku.
10/08/21 08:07  brak uprawnień BIZTECH KONSULTING SA (9/2021) Raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za II kwartał 2021 roku.
24/06/21 14:37 BIZTECH KONSULTING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ BizTech Konsulting S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku.