Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.18, godz. 21:58
kontakt
BERGHOLDI

Komunikaty

20/06/24 20:25  brak uprawnień GPW: Uchwała Nr 768/2024 - BERG HOLDING
29/05/24 17:27  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki BERG HOLDING S.A. W RESTRUKTURYZACJI
17/05/24 18:23  brak uprawnień BERG HOLDING SA (3/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
16/04/24 20:02 BERG HOLDING S.A.: Informacja w sprawie otrzymania postanowienia Sądu o otwarciu postępowania sanacyjnego spółki zależnej Emitenta - Śląskie Kamienice S.A.
14/03/24 19:25 BERG HOLDING S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
05/03/24 19:42 BERG HOLDING S.A.: Informacja w sprawie złożenia w Sądzie spisu wierzytelności oraz spisu inwentarza Emitenta
14/02/24 22:06  brak uprawnień BERG HOLDING SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
00:24 BERG HOLDING S.A.: Informacja w sprawie złożenia w Sądzie planu restrukturyzacyjnego Emitenta
31/01/24 15:09  brak uprawnień BERG HOLDING SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
27/12/23 20:04  brak uprawnień BERG HOLDING SA (14/2023) Zmiana adresu siedziby Emitenta
14/12/23 18:30  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki BERG HOLDING S.A. W RESTRUKTURYZACJI
21/09/23 18:47  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki BERG HOLDING S.A. W RESTRUKTURYZACJI
07/09/23 17:53  brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki BERG HOLDING S.A. W RESTRUKTURYZACJI na rynku NewConnect
07/08/23 18:29 BERG HOLDING S.A.: Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku NewConnect
17:11  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki BERG HOLDING S.A. W RESTRUKTURYZACJI notowanych na rynku NewConnect