Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 06:12
kontakt
PREFAGRP

Komunikaty

04/07/22 15:10 Prefa Group S.A.: Zawarcie istotnej umowy
30/06/22 21:31 Prefa Group S.A.: Ustanowienie przez spółkę zależną Apartamenty nad Wartą Etap II Sp. z o.o. hipoteki umownej na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zapisanej w KW PO2P/00280047/8
20:58  brak uprawnień PREFA GROUP SA (21/2022) Powołanie Zarządu Emitenta na kolejną kadencję
16:02 Prefa Group S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 roku
15:33  brak uprawnień PREFA GROUP SA (20/2022) Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru Spółki Prefa Group S.A.
15:18  brak uprawnień PREFA GROUP SA (19/2022) Uzupełnienie Raportu EBI 18/2022: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r. Prefa Group Spółka Akcyjna
14:40  brak uprawnień PREFA GROUP SA (18/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r. Prefa Group Spółka Akcyjna
29/06/22 16:39 Prefa Group S.A.: Zakup udziałów w spółce Park Developer Sp. z o.o.
21/06/22 16:36 Prefa Group S.A.: Zawarcie aneksu do umowy ramowej z dnia 8 lutego 2022 r.
16:29 Prefa Group S.A.: Podpisanie aneksu do umowy pożyczki z dnia 1 września 2021 roku
16:19 Prefa Group S.A.: Podpisanie umowy pożyczki przez podmiot należący do Prezesa Zarządu Emitenta
09/06/22 16:10 Prefa Group S.A.: Zawarcie istotnej umowy pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej Emitenta
08/06/22 16:43 Prefa Group S.A.: Zawarcie przez podmiot z Grupy Kapitałowej Emitenta umowy o generalne wykonawstwo inwestycji oraz o wykonanie projektu budowlanego
07/06/22 18:16 Prefa Group S.A.: Uiszczenie kolejnej płatności na rzecz umowy dotyczącej zakupu linii do prefabrykacji dla budowanego zakładu przemysłowego produkcji prefabrykowanych elementów żelbetowych dla branży budownictwa mieszkaniowego przez spółkę zależną Prefa - Bud Sp. z. o. o. Sp. k
02/06/22 15:45 Prefa Group S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group S.A. wraz z projektami uchwał