Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 02:41
kontakt
PLAYWAY

Komunikaty

27/07/22 08:51  brak uprawnień DM BOŚ podwyższył cenę docelową PlayWay do 369 zł
20/06/22 17:53 PLAYWAY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
17:41 PLAYWAY S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PlayWay S.A. w dniu 20 czerwca 2022 r.
17:39  brak uprawnień Playway wypłaci 19,22 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 rok
17:29 PLAYWAY S.A.: Uchwała ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy
10/06/22 22:47 PLAYWAY S.A.: Wybór firmy audytorskiej
06:47  brak uprawnień PlayWay zgłosił na WZ Big Cheese Studio projekt uchwały ws. przyjęcia programu motywacyjnego
31/05/22 19:03 PLAYWAY S.A.: PLAYWAY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18:41 PLAYWAY S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za 1 kwartał 2022 roku
30/05/22 19:08  brak uprawnień Wyniki Playway w I kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)
19:03 PLAYWAY S.A.: PLAYWAY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/05/22 17:45 PLAYWAY S.A.: Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
20/05/22 21:13  brak uprawnień Playway planuje 19,22 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 r.
20:46 PLAYWAY S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.
19/05/22 17:38 PLAYWAY S.A.: Pozytywna ocena przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w sprawie dywidendy za 2021r.