Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.13, godz. 15:46
kontakt
OUTDOORZY

Komunikaty

25/06/24 19:27 OUTDOORZY S.A.: Zawiadomienia akcjonariuszy w trybie art. 69 ustawy o ofercie
24/06/24 19:36 OUTDOORZY S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
22/06/24 11:23 OUTDOORZY S.A.: Zawiadomienia akcjonariuszy w trybie art. 69 ustawy o ofercie
20/06/24 19:58  brak uprawnień OUTDOORZY SA (16/2024) Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki
04/06/24 20:56  brak uprawnień OUTDOORZY SA (15/2024) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki
13/05/24 16:00 OUTDOORZY S.A.: Wypłata dywidendy
10/05/24 13:09  brak uprawnień OUTDOORZY SA (14/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 r.
16/04/24 16:50 OUTDOORZY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym WalnymZgromadzeniu w dniu 16 kwietnia 2024 r.
16:41  brak uprawnień OUTDOORZY SA (13/2024) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
16:37  brak uprawnień OUTDOORZY SA (12/2024) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
11/04/24 11:26  brak uprawnień OUTDOORZY SA (11/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
02/04/24 13:53  brak uprawnień OUTDOORZY SA (10/2024) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16
18/03/24 21:02 OUTDOORZY S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 kwietnia 2024 r.
20:49  brak uprawnień OUTDOORZY SA (9/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 kwietnia 2024 r.
18:35  brak uprawnień OUTDOORZY SA (8/2024) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D