Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.06, godz. 21:59
kontakt
TERMO

Komunikaty

15/11/23 15:54 TERMO2POWER S.A.: Istotne informacje dotyczące umowy sprzedaży agregatu kogeneracyjnego (CHP) na biogaz o mocy 50kW w zabudowie kontenerowej.
14/11/23 15:55  brak uprawnień TERMO2POWER SA (16/2023) Raport okresowy za III kwartał roku obrachunkowego 2023.
18/10/23 17:40 TERMO2POWER S.A.: Zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 MAR.
06/10/23 15:18 TERMO2POWER S.A.: Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR.
21/09/23 17:28  brak uprawnień TERMO2POWER SA (15/2023) Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Emitenta.
15/09/23 20:34 TERMO2POWER S.A.: Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu dotychczas posiadanego przez Akcjonariusza udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów.
13/09/23 13:00 TERMO2POWER S.A.: Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR.
12:47 TERMO2POWER S.A.: Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR.
21/08/23 22:59 TERMO2POWER S.A.: Istotne informacje dotyczące umowy dostawy MINI BIOGAZOWNI MBD 500.
16/08/23 12:09 TERMO2POWER S.A.: Rozliczenie umowy na dostawę 500 szt. serwerów autoryzujących transakcje blockchain.
14/08/23 21:29  brak uprawnień TERMO2POWER SA (14/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 r.
31/07/23 18:19  brak uprawnień TERMO2POWER SA (13/2023) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2022 roku.
20/07/23 12:22 TERMO2POWER S.A.: Otrzymanie przez Emitenta zaliczki w ramach realizacji umowy na dostawę 500 szt. serwerów autoryzujących transakcje blockchain.
14/07/23 10:46 TERMO2POWER S.A.: Podpisanie umowy na dostawę 500 szt. serwerów autoryzujących transakcje blockchain.
13/07/23 09:56 TERMO2POWER S.A.: Wybór oferty w zapytaniu ofertowym na dostawę 500 szt. serwerów autoryzujących transakcje blockchain.