Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:11
kontakt
TERMO

Komunikaty

09/08/22 19:54 TERMO2POWER S.A.: Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu dotychczas posiadanego udziału poniżej 10% ogólnej liczby głosów.
19:41 TERMO2POWER S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.
01/08/22 13:05  brak uprawnień TERMO2POWER SA (11/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r.
12:59 TERMO2POWER S.A.: Wprowadzenie do sprzedaży zestawów minibiogazowni - szklarni hydroponicznych - aktualizacja terminów.
29/07/22 17:45  brak uprawnień TERMO2POWER SA (10/2022) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2022.
01/07/22 11:52  brak uprawnień TERMO2POWER SA (9/2022) Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Emitenta.
30/06/22 17:13 TERMO2POWER S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku.
16:57  brak uprawnień TERMO2POWER SA (8/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
16:50  brak uprawnień TERMO2POWER SA (7/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 roku.
07/06/22 17:26 TERMO2POWER S.A.: Informacje dotyczące Umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie Projektu Spółki Termo2Power S.A.
03/06/22 16:17 TERMO2POWER S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r.
16:06  brak uprawnień TERMO2POWER SA (6/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r.
27/05/22 14:35 TERMO2POWER S.A.: Wprowadzenie do sprzedaży zestawów minibiogazowni - szklarni hydroponicznych.
09/05/22 09:00  brak uprawnień TERMO2POWER SA (5/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 r.
08:55  brak uprawnień TERMO2POWER SA (4/2022) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2021 roku.