Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.26, godz. 02:19
kontakt
TOWERINVT

Komunikaty

02/02/24 13:08 TOWER INVESTMENTS S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
12:46  brak uprawnień Zarząd Tower Investments zwołał NWZ ws. emisji nie więcej niż 2 mln nowych akcji
12:36 TOWER INVESTMENTS S.A.: Rekomendacja Zarządu co do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji Spółki w trybie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki.
30/01/24 21:02 TOWER INVESTMENTS S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.
26/01/24 18:16 TOWER INVESTMENTS S.A.: Asymilacja akcji serii A Spółki z akcjami znajdującymi się w obrocie na rynku równoległym
25/01/24 20:30 TOWER INVESTMENTS S.A.: Zawarcie listu intencyjnego przez Spółkę
24/01/24 18:27 TOWER INVESTMENTS S.A.: Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie do obrotu na rynku równoległym prowadzonym przez GPW akcji serii A Spółki. Ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii A Spółki po ich asymilacji z akcjami znajdującymi się w obrocie na rynku równoległym.
18:11  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki TOWER INVESTMENTS S.A.
09/01/24 10:00  brak uprawnień Tower Investments rozpoczął przegląd opcji strategicznych; rozważa pozyskanie inwestora
09:49 TOWER INVESTMENTS S.A.: Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych
08/12/23 14:20 TOWER INVESTMENTS S.A.: Przedterminowy wykup obligacji serii A, C, D Emitenta
07/12/23 21:00 TOWER INVESTMENTS S.A.: Zawarcie listu intencyjnego przez Spółkę
01/12/23 13:42 TOWER INVESTMENTS S.A.: Wystąpienie przez Emitenta z żądaniem wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji Spółki
13:26 TOWER INVESTMENTS S.A.: Zawarcie istotnej umowy przez Spółkę
29/11/23 22:22 TOWER INVESTMENTS S.A.: TOWER INVESTMENTS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego