Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 16:51
kontakt
TOWERINVT

Komunikaty

27/03/23 17:21 TOWER INVESTMENTS S.A.: Przedterminowy wykup części obligacji serii A Emitenta
13/03/23 20:56 TOWER INVESTMENTS S.A.: Przedterminowy wykup części obligacji serii A Emitenta
13/02/23 22:12 TOWER INVESTMENTS S.A.: Zmiana adresu siedziby Spółki
31/01/23 15:18 TOWER INVESTMENTS S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
11/01/23 09:03 TOWER INVESTMENTS S.A.: Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
02/01/23 20:58 TOWER INVESTMENTS S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki z pełnionej funkcji
30/12/22 15:29 TOWER INVESTMENTS S.A.: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną
14/12/22 19:18 TOWER INVESTMENTS S.A.: Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii A
30/11/22 17:25 TOWER INVESTMENTS S.A.: Porozumienie dotyczące zmiany warunków emisji obligacji serii A
25/11/22 21:07 TOWER INVESTMENTS S.A.: TOWER INVESTMENTS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/11/22 11:59 TOWER INVESTMENTS S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
28/09/22 23:35 TOWER INVESTMENTS S.A.: TOWER INVESTMENTS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
19/07/22 14:02 TOWER INVESTMENTS S.A.: Wykup części obligacji serii A
30/06/22 20:23 TOWER INVESTMENTS S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 roku
20:16 TOWER INVESTMENTS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.