Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 03:58
kontakt
QUBICGMS

Komunikaty

30/06/22 19:42 QUBICGAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 roku
19:35  brak uprawnień QUBICGAMES SA (7/2022) Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
19:23  brak uprawnień QUBICGAMES SA (6/2022) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QubicGames S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 r.
29/06/22 09:34 QUBICGAMES S.A.: Zawarcie Umowy współpracy z przeniesieniem udziału w prawach autorskich do gry LOUD
16/06/22 17:49 QUBICGAMES S.A.: Informacja o transakcji na akcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
17:44 QUBICGAMES S.A.: Zmiana stanu posiadania
03/06/22 13:40  brak uprawnień Akcjonariusze QubicGames zdecydują ws. nabycia do 800.000 akcji własnych
13:39  brak uprawnień QUBICGAMES SA (5/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki QubicGames S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r.
13:31 QUBICGAMES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki QubicGames S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r.
31/05/22 21:19 QUBICGAMES S.A.: Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej naptime.games
26/05/22 19:50 QUBICGAMES S.A.: Istotny kontrakt wydawniczy spółki zależnej Untold Tales S.A.
12:44 QUBICGAMES S.A.: Istotny kontrakt spółki zależnej Another Moon sp. z o.o.
16/05/22 22:04  brak uprawnień QUBICGAMES SA (4/2022) Jednostkowy oraz skonsolidowany raport za I kwartał 2022 r.
12/05/22 08:37 QUBICGAMES S.A.: Zawarcie umowy licencyjnej na wydanie gry rytmicznej na konsolę Nintendo Switch
11/04/22 21:39 QUBICGAMES S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie gry z serii Pocket'