Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.02, godz. 13:20
kontakt
4MOBILITY

Komunikaty

24/09/23 22:19  brak uprawnień 4MOBILITY SA (14/2023) Korekta jednostkowego raportu rocznego 4Mobility S.A. za rok obrotowy 2022
05/09/23 18:24 4MOBILITY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
04/09/23 19:57 4MOBILITY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
02/09/23 20:58 4MOBILITY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
20:43 4MOBILITY S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta otrzymane od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
11/08/23 19:15  brak uprawnień 4MOBILITY SA (13/2023) Raport kwartalny za II kwartał 2023 r.
07/07/23 09:36 4MOBILITY S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 lipca 2023 r.
06/07/23 23:17  brak uprawnień 4MOBILITY SA (12/2023) Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po wznowieniu obrad w dniu 6 lipca 2023 r.
30/06/23 21:35  brak uprawnień 4MOBILITY SA (11/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
17:47 4MOBILITY S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwiec 2023 r.
17:41  brak uprawnień 4MOBILITY SA (10/2023) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4Mobility S.A. oraz treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
28/06/23 17:57 4MOBILITY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
26/06/23 16:34  brak uprawnień 4MOBILITY SA (9/2023) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
11:51  brak uprawnień 4MOBILITY SA (8/2023) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
11:35 4MOBILITY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej