Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:08
kontakt
4MOBILITY

Komunikaty

09/08/22 16:24  brak uprawnień 4MOBILITY SA (14/2022) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za drugi kwartał 2022 r.
29/07/22 18:37 4MOBILITY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
25/07/22 19:16 4MOBILITY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
21/07/22 13:39 4MOBILITY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
20/07/22 19:11 4MOBILITY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
19:05 4MOBILITY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
18/07/22 22:01  brak uprawnień 4MOBILITY SA (13/2022) Informacja w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii H
21:49  brak uprawnień 4MOBILITY SA (12/2022) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
21:43  brak uprawnień 4MOBILITY SA (11/2022) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H
28/06/22 15:04 4MOBILITY S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2022 r.
14:48  brak uprawnień 4MOBILITY SA (10/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2022 r.
31/05/22 18:05  brak uprawnień 4MOBILITY SA (9/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2022 r.
30/05/22 20:00  brak uprawnień 4MOBILITY SA (8/2022) Raport roczny 4Mobility S.A. za rok obrotowy 2021
16/05/22 17:22  brak uprawnień 4MOBILITY SA (7/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 r.
21/03/22 18:26  brak uprawnień 4MOBILITY SA (6/2022) Zawarcie umowy z firmą audytorską dotyczącej badania sprawozdań finansowych