Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 10:57
kontakt
ARCHICOM

Komunikaty

23/05/24 15:51  brak uprawnień Archicom zakłada, że w '25 sprzedaż mieszkań wzrośnie do 4 tys.
06:22  brak uprawnień Wyniki Archicomu w I kw. 2024 roku vs. konsensus PAP (tabela)
00:08 ARCHICOM S.A.: ARCHICOM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/05/24 18:50 ARCHICOM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał
17/05/24 19:38  brak uprawnień Archicom podwyższył wartość programu emisji obligacji do 800 mln zł
18:59 ARCHICOM S.A.: Podwyższenie maksymalnej wartości programu emisji obligacji Emitenta oraz rozważana emisja w ramach zmienionego programu
12:30 ARCHICOM S.A.: Pozytywna ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu dotyczącego rekomendacji w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023
15/05/24 18:30  brak uprawnień GPW: Komunikat - ARCHICOM
17:51  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii M9/2024 spółki ARCHICOM S.A.
09/05/24 18:40  brak uprawnień Archicom chce wypłacić 1,1 zł dywidendy na akcję, w tym 0,46 zł to wypłacona już zaliczka
18:20 ARCHICOM S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023 oraz wyznaczenia daty ZWZA
07/05/24 17:10  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii M9/2024 spółki ARCHICOM S.A.
26/04/24 12:33 ARCHICOM S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2024 roku
25/04/24 09:21  brak uprawnień Trigon DM podniósł cenę docelową akcji Echo Investment do 6 zł, a Archicomu do 40 zł
17/04/24 12:03 ARCHICOM S.A.: Zawarcie umowy o roboty budowlane przez spółkę zależną Emitenta