Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 06:15
kontakt
ARCHICOM

Komunikaty

26/09/23 23:47 ARCHICOM S.A.: Ustalenie ceny emisyjnej i ostatecznej liczby akcji nowej emisji serii D i E oferowanych przez Spółkę oraz ustalenie ceny sprzedaży i ostatecznej liczby istniejących akcji zwykłych na okaziciela Spółki sprzedawanych przez DKR Echo Investment S.A.
25/09/23 18:41  brak uprawnień Archicom rozpoczyna budowę księgi popytu na akcje nowej emisji i sprzedaż istniejących akcji spółki
18:00 ARCHICOM S.A.: Zawarcie umowy plasowania, zgoda na zawarcie transakcji z podmiotami powiązanymi oraz rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej nowo emitowanych akcji serii D i E i sprzedaży istniejących akcji Spółki
14:52 ARCHICOM S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 25 września 2023 r.
14:44  brak uprawnień NWZ Archicomu zdecydowało o emisji do 10 mln akcji serii D i E
14:25 ARCHICOM S.A.: Informacja na temat uchwał podjętych na NWZ w dniu 25 września 2023 r.
15/09/23 12:49 ARCHICOM S.A.: Powierzenie funkcji Wiceprezesa Zarządu
14/09/23 18:36 ARCHICOM S.A.: Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych za I półrocze 2023 roku
13:13  brak uprawnień Archicom na koniec I półrocza dysponował 1.414 lokalami w budowie
07:24  brak uprawnień Wyniki Archicomu w II kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
00:03 ARCHICOM S.A.: ARCHICOM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
13/09/23 12:16 ARCHICOM S.A.: Nabycie nieruchomości w Warszawie
29/08/23 20:27  brak uprawnień YELLOW BOSON SA (24/2023) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
18:40  brak uprawnień Archicom chce przeprowadzić emisję do 10 mln akcji serii D i E za nie więcej niż 100 mln zł
18:14 ARCHICOM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał