Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 17:51
kontakt
LUKARDI

Komunikaty

19/09/23 15:13 LUKARDI S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta z Aniołowie Konsultingu sp. z o.o.
05/09/23 22:34 LUKARDI S.A.: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta z Aniołowie Konsultingu sp. z o.o.
18:08 LUKARDI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 października 2023 r. wraz z projektami uchwa
18:02  brak uprawnień LUKARDI SA (11/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 października 2023 r. wraz z projektami uchwał
29/08/23 18:04 LUKARDI S.A.: Podpisanie planu połączenia ze spółką zależną Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o.
17/08/23 23:22 LUKARDI S.A.: Pozyskanie bezzwrotnego wsparcia finansowego przez spółkę stowarzyszoną Rekruteo 2.0 Sp. z o.o.
14/08/23 20:16  brak uprawnień LUKARDI SA (10/2023) Korekta raportu nr 9/2023 - "Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2023 roku"
18:17  brak uprawnień LUKARDI SA (9/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2023 roku.
07/08/23 12:58 LUKARDI S.A.: Zawarcie listu intencyjnego
26/07/23 15:39 LUKARDI S.A.: Zawarcie umowy przez spółkę zależną SI-eCommerce Sp. z o.o
12/07/23 18:18  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B, B2,E i F spółki LUKARDI S.A
03/07/23 18:12  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B, B2, E i F spółki LUKARDI
30/06/23 19:09 LUKARDI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Lukardi S.A. w dniu 30 czerwca 2023 r.
18:56  brak uprawnień LUKARDI SA (8/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2023 roku.
23/06/23 09:30 LUKARDI S.A.: Otrzymanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Wdrożenie Oprogramowania Komputerowego