Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 21:05
kontakt
LUKARDI

Komunikaty

18/11/22 11:10  brak uprawnień LUKARDI SA (30/2022) Powołanie członka Zarządu.
14/11/22 22:13  brak uprawnień LUKARDI SA (29/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku
04/11/22 19:28  brak uprawnień LUKARDI SA (28/2022) Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmiany treści Statutu Emitenta oraz informacja o zmianie praw z instrumentów finansowych Emitenta
20/10/22 20:39  brak uprawnień LUKARDI SA (27/2022) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.
10/10/22 18:36  brak uprawnień LUKARDI SA (26/2022) Korekta raportu bieżącego EBI nr 25/2022
16:54 LUKARDI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Lukardi S.A. w dniu 10 października 2022 r.
16:08  brak uprawnień LUKARDI SA (25/2022) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 października 2022 roku.
20/09/22 17:24 LUKARDI S.A.: Otrzymanie przez spółkę zależną kompleksowego zlecenia wdrożenia platformy e-commerce na rzecz światowego lidera branży górniczo-hutniczej
13/09/22 15:49  brak uprawnień LUKARDI SA (24/2022) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Lukardi S.A. na 10 października 2022 r. wraz z projektami uchwał.
14:33 LUKARDI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Lukardi S.A. na 10 października 2022 r. wraz z projektami uchwał.
16/08/22 18:47  brak uprawnień LUKARDI SA (23/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 roku.
01/07/22 10:49 LUKARDI S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 16/2022
10:38  brak uprawnień LUKARDI SA (22/2022) Korekta raportu bieżącego EBI nr 21/202
30/06/22 16:34 LUKARDI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Lukardi S.A. w dniu 30 czerwcaa 2022 r.
16:21  brak uprawnień LUKARDI SA (21/2022) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2022 roku.