Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.01, godz. 06:47
kontakt
SOFTBLUE

Komunikaty

27/09/23 17:20 SOFTBLUE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na dofinansowanie projektu pod nazwą "Innowacyjne urządzenie do ewidencji danych pomiarów."
11/08/23 20:47  brak uprawnień SOFTBLUE SA (12/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
03/08/23 21:42 SOFTBLUE S.A.: Zawarcie dodatkowych dokumentów do istotnych umów
21:35 SOFTBLUE S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki
21:24 SOFTBLUE S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki
21:15 SOFTBLUE S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki
01/08/23 19:13  brak uprawnień SOFTBLUE SA (11/2023) Emisja warrantów subskrypcyjnych Softblue Spółka Akcyjna
30/06/23 16:13 SOFTBLUE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Softblue S.A. z dn. 30 czerwca 2032 r.
16:08  brak uprawnień SOFTBLUE SA (10/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SoftBlue S.A. w dniu 30 czerwca 2023 r.
20/06/23 20:23 SOFTBLUE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
02/06/23 15:23  brak uprawnień SOFTBLUE SA (9/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał
15:14 SOFTBLUE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał
01/06/23 14:50  brak uprawnień SOFTBLUE SA (8/2023) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2023 roku
14:48  brak uprawnień SOFTBLUE SA (7/2023) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2022 roku
31/05/23 19:32  brak uprawnień SOFTBLUE SA (6/2023) Raport roczny SoftBlue S.A. za rok 2022