Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 17:29
kontakt
GEOTRANS

Komunikaty

28/06/22 16:06  brak uprawnień GEOTRANS SA (7/2022) Powołanie Członka Zarządu
22/06/22 15:37  brak uprawnień GEOTRANS SA (6/2022) Podpisanie umowy z firmą audytorską
14/06/22 18:12 GEOTRANS S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
13/06/22 14:04 GEOTRANS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 czerwca 2022 r.
13:36  brak uprawnień GEOTRANS SA (5/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 czerwca 2022 r.
03/06/22 13:45 GEOTRANS S.A.: Nałożenie na spółkę administracyjnej kary pieniężnej
25/05/22 15:33 GEOTRANS S.A.: Informacja z otwarcia oferty
17/05/22 17:26 GEOTRANS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans S.A. wraz z projektami uchwał
17:19  brak uprawnień GEOTRANS SA (4/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans S.A. wraz z projektami uchwał
13/05/22 13:46 GEOTRANS S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
10/05/22 07:59  brak uprawnień GEOTRANS SA (3/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 r.
25/04/22 17:19 GEOTRANS S.A.: Podjęcie decyzji dotyczącej inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych spółki
08/04/22 13:37 GEOTRANS S.A.: Zawarcie umowy o istotnej wartości w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych
04/04/22 11:40 GEOTRANS S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
21/03/22 17:08  brak uprawnień GEOTRANS SA (2/2022) Raport roczny za 2021 rok obrotowy