Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.19, godz. 10:06
kontakt
JUJUBEE

Komunikaty

17/07/24 17:52 JUJUBEE S.A.: Informacja dotycząca premiery gry Realpolitiks 3: Earth _ Beyond na platformie Steam
02/07/24 11:25  brak uprawnień JUJUBEE SA (16/2024) Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
01/07/24 12:10  brak uprawnień JUJUBEE SA (15/2024) Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta
28/06/24 21:12 JUJUBEE S.A.: Zawarcie umowy organizacyjnej dotyczącej przeniesienia części majątku Space Fox Games S.A. z siedzibą w Warszawie na Emitenta wskutek podziału przez wydzielenie
27/06/24 17:07 JUJUBEE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JUJUBEE S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r.
17:03  brak uprawnień JUJUBEE SA (14/2024) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jujubee S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r.
16:57 JUJUBEE S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jujubee S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r.
07/06/24 16:10  brak uprawnień JUJUBEE SA (13/2024) Podpisanie umowy z firmą audytorską na badanie sprawozdań finansowych Jujubee S.A. za 2024 r. i 2025 r.
31/05/24 17:28  brak uprawnień JUJUBEE SA (12/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jujubee S.A.
17:21 JUJUBEE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jujubee S.A.
22/05/24 14:15  brak uprawnień JUJUBEE SA (11/2024) Rejestracja zmian Statutu Jujubee S.A.
15/05/24 16:49  brak uprawnień JUJUBEE SA (10/2024) Raport Okresowy za I kwartał 2024r.
30/04/24 17:30 JUJUBEE S.A.: Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie wydłużenia procesu przeglądu opcji strategicznych
22/04/24 17:29  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki JUJUBEE S.A.
18/04/24 15:08 JUJUBEE S.A.: Zawarcie umowy ramowej na konwersję i wydanie gier Emitenta wraz z informacją o złożeniu zleceń na konwersję dwóch gier Spółki na platformę Xbox