Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 17:43
kontakt
JUJUBEE

Komunikaty

15/09/23 11:04  brak uprawnień Jujubee rozpoczyna przegląd opcji strategicznych
10:50 JUJUBEE S.A.: Podjęcie uchwały zarządu ws. rozpoczęcia procesu przeglądu opcji strategicznych
10:42  brak uprawnień JUJUBEE SA (11/2023) Podsumowanie subskrypcji akcji serii N przeprowadzonej w ramach realizacji Programu Motywacyjnego oraz subskrypcji akcji serii O
11/09/23 17:45 JUJUBEE S.A.: Opłacenie akcji serii N emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego oraz akcji serii O
07/09/23 18:33 JUJUBEE S.A.: Transakcje na akcjach dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
18:27 JUJUBEE S.A.: Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii N emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego
06/09/23 12:52  brak uprawnień JUJUBEE SA (10/2023) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
12:46 JUJUBEE S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
05/09/23 23:18 JUJUBEE S.A.: Transakcje na akcjach dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
23:09 JUJUBEE S.A.: Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii O
23:04 JUJUBEE S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N i O w ramach kapitału docelowego
01/09/23 17:49 JUJUBEE S.A.: Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego
30/08/23 18:16 JUJUBEE S.A.: Podpisanie umowy wydawniczej dotyczącej gry Dark Moon
11/08/23 08:49  brak uprawnień JUJUBEE SA (9/2023) Raport Okresowy za II kwartał 2023r.
09/08/23 09:36  brak uprawnień JUJUBEE SA (8/2023) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2023 r.