Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 02:44
kontakt
INFRA

Komunikaty

29/06/22 11:23 INFRA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA S.A. wraz z projektami uchwał
11:10 brak uprawnień INFRA SA (10/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA S.A. wraz z projektami uchwał
28/06/22 22:54 brak uprawnień INFRA SA (9/2022) Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 27.06.2022 roku
12:05 brak uprawnień INFRA SA (8/2022) Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 27.06.2022 roku
11:44 INFRA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2022 r.
31/05/22 21:56 INFRA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA S.A. wraz z projektami uchwał
21:55 brak uprawnień INFRA SA (7/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA S.A. wraz z projektami uchwał
27/05/22 22:48 brak uprawnień INFRA SA (6/2022) Raport roczny INFRA S.A. za rok obrotowy 2021
20/05/22 12:38 brak uprawnień INFRA SA (5/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021r.
18/05/22 08:29 brak uprawnień INFRA SA (4/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021r.
13/05/22 23:42 brak uprawnień INFRA SA (3/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022r.
24/03/22 19:17 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki INFRA S.A.
18/02/22 13:12 INFRA S.A.: Zejście poniżej progu 10%
15/02/22 00:01 brak uprawnień INFRA SA (2/2022) Raport kwartalny za IV kwartał 2021r.
02/02/22 09:08 brak uprawnień INFRA SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022r.