Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 06:28
kontakt
CTE

Komunikaty

20/06/22 18:41  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING
06/06/22 17:53  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING
24/03/22 18:58  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.
16/12/21 18:24  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.
28/09/21 09:46  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą
10/03/21 23:32  brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (9/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
23:26  brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (8/2021) Treść uchwał podjętych po przerwie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 lutego 2021
10/02/21 19:45 CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 lutego 2021 do przerwy w obradach
19:37  brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (7/2021) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych do przerwy
21/01/21 14:33  brak uprawnień Liczba nowych bezrobotnych w USA w ub. tygodniu wyniosła 900 tys.; oczekiwano 910 tys.
13:47  brak uprawnień METLIFE OFE wartość jednostki rozrachunkowej
18/01/21 22:12 CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.: Zawieszenie obrotu akcjami Spółki Cenospheres Trade & Engineering
21:31  brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (5/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
15/01/21 18:48  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA
14/01/21 21:02  brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (4/2021) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.