Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 10:55
kontakt
GETBACK

Komunikaty

29/11/22 23:43 CAPITEA S.A.: CAPITEA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/11/22 21:08 CAPITEA S.A.: Publikacja opóźnionej informacji poufnej. Złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przeciwko mBank S.A. z/s w Warszawie
16/11/22 16:30 CAPITEA S.A.: Zmiana adresu siedziby Emitenta
31/10/22 18:03 CAPITEA S.A.: CAPITEA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/10/22 16:03 CAPITEA S.A.: Odzyski za III kwartał 2022 r
18/10/22 22:31 CAPITEA S.A.: Publikacja opóźnionej informacji poufnej. Złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przeciwko KPMG Advisory sp. z o.o. sp.k. z/s w Warszawie oraz KPMG Advisory sp. z o.o. z/s w Warszawie
06/10/22 10:36 CAPITEA S.A.: Otrzymanie przez Emitenta odpisu wniosku Altus S.A. z/s w Warszawie o zawezwanie do próby ugodowej
04/10/22 13:21 CAPITEA S.A.: Realizacja płatności piątej raty układowej
30/09/22 19:06 CAPITEA S.A.: CAPITEA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/09/22 15:08  brak uprawnień KNF nałożyła kary pieniężne na byłego prezesa GetBacku K.Kąkolewskiego (aktl.)
11:24  brak uprawnień KNF nałożyła kary pieniężne na byłego prezesa GetBacku K.Kąkolewskiego
09/09/22 18:36 CAPITEA S.A.: Publikacja opóźnionej informacji poufnej. Złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przeciwko Haitong Bank S.A. Oddział w Polsce
09/08/22 12:14  brak uprawnień KNF nałożyła na byłego członka zarządu GetBack karę w wysokości 1,1 mln zł
02/08/22 21:20 CAPITEA S.A.: Aktualizacja informacji o realizacji przyspieszonej płatności 5. raty układowej oraz części 6 raty układowej
01/08/22 22:11 CAPITEA S.A.: Publikacja opóźnionej informacji poufnej. Złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przeciwko Altus S.A. z/s w Warszawie