Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 02:34
kontakt
LOKUM

Komunikaty

29/07/22 15:29 LOKUM DEWELOPER S.A.: Uzgodnienie i udostępnienie do publicznej wiadomości planu połączenia w ramach przygotowania procesu połączenia spółki Lokum Deweloper S.A. ze spółką z Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper
27/07/22 16:57 LOKUM DEWELOPER S.A.: Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR
11/07/22 17:52  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2022 roku (tabela, aktl.)
08/07/22 14:02  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2022 roku (tabela, aktl.)
07/07/22 20:30 LOKUM DEWELOPER S.A.: Informacja o transakcji, uzyskana w trybie art. 19 MAR
15:55  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2022 roku (tabela)
06/07/22 10:46  brak uprawnień Lokum Deweloper sprzedał w II kwartale 104 lokale (opis)
09:37  brak uprawnień Lokum Deweloper sprzedał w II kwartale 104 lokale
09:31 LOKUM DEWELOPER S.A.: Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za II kwartał 2022 r.
05/07/22 15:10 LOKUM DEWELOPER S.A.: Raport Emitenta na podstawie Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie
14:47 LOKUM DEWELOPER S.A.: Informacja o transakcjach, uzyskana w trybie art. 19 MAR
11:03 LOKUM DEWELOPER S.A.: Zawarcie umowy o uczestnictwo w ramach realizacji Programu Motywacyjnego oraz zawarcie umowy darowizny akcji
24/06/22 14:47 LOKUM DEWELOPER S.A.: Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku
10:19 LOKUM DEWELOPER S.A.: Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR
22/06/22 14:45 LOKUM DEWELOPER S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lokum Deweloper S.A. w dniu 22 czerwca 2022 roku