Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.05, godz. 03:41
kontakt
ZORTRAX

Komunikaty

28/11/23 21:50  brak uprawnień ZORTRAX SA (24/2023) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
24/11/23 10:54 ZORTRAX S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
22/11/23 17:19 ZORTRAX S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej
21/11/23 16:28  brak uprawnień ZORTRAX SA (23/2023) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
15/11/23 22:37 ZORTRAX S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej w ramach prowadzonego przeglądu opcji strategicznych
14/11/23 21:15  brak uprawnień ZORTRAX SA (22/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
26/10/23 09:30 ZORTRAX S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości
27/09/23 15:17  brak uprawnień ZORTRAX SA (21/2023) Rejestracja zmiany Statutu
30/08/23 21:17  brak uprawnień ZORTRAX SA (20/2023) Odwołanie prokury łącznej
14/08/23 17:39  brak uprawnień ZORTRAX SA (19/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
07/08/23 21:09  brak uprawnień ZORTRAX SA (18/2023) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
17/07/23 16:03 ZORTRAX S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 10 lipca 2023 r.
11/07/23 14:32  brak uprawnień ZORTRAX SA (17/2023) Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji
14:00  brak uprawnień ZORTRAX SA (16/2023) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
13/06/23 16:33 ZORTRAX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał