Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 21:33
kontakt
SUMMALIN

Komunikaty

27/06/22 15:44 SUMMA LINGUAE S.A.: Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii N Summa Linguae Technologies S.A. do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect
22/06/22 20:37  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (15/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Summa Linguae Technologies S.A. w dniu 22 czerwca 2022 r.
20:28 SUMMA LINGUAE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Summa Linguae Technologies S.A. w dniu 22 czerwca 2022 r.
20:24 SUMMA LINGUAE S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Summa Linguae Technologies S.A. umowy przystąpienia do długu z umowy kredytowej.
13/06/22 19:12  brak uprawnień Summa Linguae Technologies ma list intencyjny ws. nabycia biura tłumaczeń
18:50 SUMMA LINGUAE S.A.: Zawarcie listu intencyjnego w sprawie nabycia 100% udziałów w spółce
24/05/22 17:57 SUMMA LINGUAE S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 14/2022 i raportu bieżącego EBI nr 13/2022 (Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie)
17:54  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (14/2022) Korekta raportu bieżącego ESPI nr 14/2022 i raportu bieżącego EBI nr 13/2022 (Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzi
23/05/22 12:34 SUMMA LINGUAE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
12:30  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (13/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
20/05/22 13:12 SUMMA LINGUAE S.A.: Rejestracja akcji serii N Summa Linguae Technologies S.A. w depozycie papierów wartościowych.
17/05/22 21:37  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (12/2022) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2021
21:35  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (11/2022) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2021
16/05/22 17:00  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (10/2022) Raport Summa Linguae Technologies S.A. za I kwartał 2022
13/05/22 17:39  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (9/2022) Zmiana terminu przekazania raportu rocznego skonsolidowanego i jednostkowego za rok 2021