Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:17
kontakt
COMECO

Komunikaty

29/06/22 11:09 COMECO S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2022 r.
11:05  brak uprawnień COMECO SA (7/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comeco S.A. 28.06.2022 r.
01/06/22 14:59 COMECO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał
14:53  brak uprawnień COMECO SA (6/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał
27/05/22 15:58  brak uprawnień COMECO SA (5/2022) Raport roczny za 2021 rok
16/05/22 12:02  brak uprawnień COMECO SA (4/2022) Raport za I kwartał 2022
22/03/22 10:43 COMECO S.A.: Zakup działek
14/02/22 14:26  brak uprawnień COMECO SA (3/2022) Raport za IV kwartał 2021
24/01/22 13:29  brak uprawnień COMECO SA (2/2022) Podpisanie umowy dotyczącej badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021 i 2022
04/01/22 12:36  brak uprawnień COMECO SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku
27/12/21 23:02 COMECO S.A.: Podpisanie umowy ramowej na zakup działek
22:58 COMECO S.A.: Sprzedaż udziałów w spółce SILUFLORA
10/11/21 10:10  brak uprawnień COMECO SA (13/2021) Raport za III kwartał 2021
04/11/21 13:15  brak uprawnień COMECO SA (12/2021) Rezygnacja prokurenta
03/11/21 12:26 COMECO S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji