Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.03, godz. 04:43
kontakt
ADIUVO

Komunikaty

29/11/23 23:45 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: ADIUVO INVESTMENTS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/11/23 20:05 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Informacja nt. częściowej spłaty obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
14:35 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Informacja nt. procesu przeglądu opcji strategicznych dla wybranych aktywów Adiuvo Investments w szczególności aktywa z obszaru platformy nutraceutycznej.
21/10/23 23:02 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Korekta sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
03/10/23 01:05 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: ADIUVO INVESTMENTS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
06/07/23 21:33 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku
29/06/23 20:31 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Informacja nt. powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
20:25 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku
20/06/23 21:59 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
02/06/23 18:20 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.
01/06/23 13:17 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
30/05/23 22:46 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: ADIUVO INVESTMENTS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/05/23 20:50 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Uzupełnienie raportu rocznego za 2022 rok
29/04/23 19:23 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: ADIUVO INVESTMENTS S.A.
19:13 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: ADIUVO INVESTMENTS S.A.