Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 07:23
kontakt
AIRWAY

Komunikaty

25/09/23 23:49 AIRWAY MEDIX S.A.: AIRWAY MEDIX S.A. formularz raportu półrocznego
15/09/23 13:17 AIRWAY MEDIX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A.
08/09/23 16:23 AIRWAY MEDIX S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 8 września 2023 roku
16:17 AIRWAY MEDIX S.A.: Zmiany w Radzie Nadzorczej Airway Medix S.A.
11/08/23 12:03 AIRWAY MEDIX S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A. na dzień 8 września 2023 r.
06/07/23 21:40 AIRWAY MEDIX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku
29/06/23 21:02 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacja nt. Członków Rady Nadzorczej Spółki
20:47 AIRWAY MEDIX S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku
20/06/23 22:07 AIRWAY MEDIX S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
02/06/23 18:31 AIRWAY MEDIX S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.
01/06/23 13:22 AIRWAY MEDIX S.A.: Zawarcie porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
25/05/23 22:40 AIRWAY MEDIX S.A.: AIRWAY MEDIX S.A. formularz raportu kwartalnego
18/05/23 15:07 AIRWAY MEDIX S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu śródrocznego
26/04/23 00:33 AIRWAY MEDIX S.A.: AIRWAY MEDIX S.A.
25/04/23 23:38 AIRWAY MEDIX S.A.: Aktualizacja informacji w sprawie wniosku o ogłoszenie upadłości Biovo Technologies Ltd.