Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 21:41
kontakt
AIRWAY

Komunikaty

09/08/22 16:22 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH nt. aktualizacji informacji w zakresie zawarcia niewiążącego listu intencyjnego dotyczącego zbycia technologii CSS Liderowi Branżowemu oraz niewiążącego listu intencyjnego dotyczącego współpracy z BICI Solutions
05/08/22 22:04 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
29/07/22 22:23 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
25/07/22 20:21 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
23/07/22 21:41 AIRWAY MEDIX S.A.: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
18/07/22 18:06 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
13/07/22 11:43 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH nt. aktualizacji informacji w zakresie zawarcia niewiążącego listu intencyjnego dotyczącego zbycia technologii CSS Liderowi Branżowemu
11/07/22 22:39 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
01/07/22 22:06 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
30/06/22 13:09 AIRWAY MEDIX S.A.: Zawarcie porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
09:28 AIRWAY MEDIX S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie w Spółce
28/06/22 18:59 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
23/06/22 20:51 AIRWAY MEDIX S.A.: : Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku
20:45 AIRWAY MEDIX S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku
20:37 AIRWAY MEDIX S.A.: Powołanie osoby nadzorującej w Airway Medix S.A.