Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 19:31
kontakt
GEOTERM

Komunikaty

16/08/22 17:31 brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (15/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r.
12/08/22 14:48 brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2022) Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki
13/07/22 17:30 brak uprawnień GPW: Komunikat - GEO-TERM POLSKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI
11/07/22 16:10 brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2022) Raport roczny Spółki za rok 2021
28/06/22 12:42 brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2022) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok
21/06/22 15:33 brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2022) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Spółki
02/06/22 11:13 brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2022) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Emitenta
31/05/22 16:07 brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
16:02 brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2022) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok
16/05/22 15:56 brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 r.
11/05/22 15:25 GEO-TERM POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 11 maja 2022 roku
15:15 brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2022) Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki
15:11 brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta
15:05 brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2022) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 maja 2022 roku
14/04/22 18:10 GEO-TERM POLSKA S.A.: Zwołanie przez uprawnionego akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 maja 2022 r.