Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.28, godz. 06:35
kontakt
SKARBIEC

Komunikaty

14/03/23 16:03 SKARBIEC HOLDING S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego, za okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
09/03/23 08:00 SKARBIEC HOLDING S.A.: Odstąpienie od realizacji umowy z NCBiR
07/03/23 10:59 SKARBIEC HOLDING S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
14/02/23 13:19 SKARBIEC HOLDING S.A.: Zawarcie aneksu do umowy z NCBiR
03/02/23 15:08 SKARBIEC HOLDING S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
31/01/23 10:23 SKARBIEC HOLDING S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego, za okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
16/01/23 23:08 SKARBIEC HOLDING S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 4/2023 z dnia 16.01.2023 - "Powołanie Członka Zarządu Skarbiec Holding S.A."
19:17 SKARBIEC HOLDING S.A.: Powołanie Członka Zarządu Skarbiec Holding S.A.
15:11 SKARBIEC HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA
13/01/23 10:36 SKARBIEC HOLDING S.A.: Informacje bieżące dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki kontynuowanego po przerwie w dniu 12 stycznia 2022 r.
09/01/23 16:18 SKARBIEC HOLDING S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
27/12/22 14:18 SKARBIEC HOLDING S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
15/12/22 13:44 SKARBIEC HOLDING S.A.: Informacje bieżące dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 13 grudnia 2022 r.
13/12/22 16:25 SKARBIEC HOLDING S.A.: Informacje bieżące dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 13 grudnia 2022 r.
13:44 SKARBIEC HOLDING S.A.: Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. zwołanego na dzień 13 grudnia 2022 r.