Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 15:57
kontakt
INVESTEK

Komunikaty

15/04/24 22:20  brak uprawnień INVESTEKO SA (4/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024"
 brak uprawnień INVESTEKO SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024"
13/02/24 22:23  brak uprawnień INVESTEKO SA (2/2024) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2023 roku.
25/01/24 12:59  brak uprawnień INVESTEKO SA (1/2024) Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku.
13/11/23 15:18  brak uprawnień INVESTEKO SA (11/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 roku.
10/11/23 15:22 INVESTEKO S.A.: Odstąpienie od istotnej umowy
11/08/23 22:17  brak uprawnień INVESTEKO SA (10/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2023 roku.
07/07/23 13:57 INVESTEKO S.A.: Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1%
30/06/23 13:48 INVESTEKO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2023 roku.
12:03  brak uprawnień INVESTEKO SA (9/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2023 roku.
02/06/23 13:47  brak uprawnień INVESTEKO SA (8/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 r.
13:03 INVESTEKO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 roku.
30/05/23 17:03  brak uprawnień INVESTEKO SA (7/2023) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej INVESTEKO S.A. za 2022 rok.
16:49  brak uprawnień INVESTEKO SA (6/2023) Jednostkowy raport roczny za 2022 rok.
16/05/23 12:33 INVESTEKO S.A.: Zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie przedsięwzięcia.