Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.02, godz. 19:40
kontakt
SFERANET

Komunikaty

14/11/22 18:26 brak uprawnień SFERANET SA (12/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
05/10/22 17:24 SFERANET S.A.: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze i osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
30/09/22 13:25 brak uprawnień SFERANET SA (11/2022) Zarejestrowanie przez Sąd zmiany w Statucie Spółki
12/08/22 09:39 brak uprawnień SFERANET SA (10/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
30/06/22 18:41 brak uprawnień SFERANET SA (9/2022) Uzupełnienie do raportu nr 8/2022 z dn. 28.06.2022 r. ? Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
28/06/22 23:15 brak uprawnień SFERANET SA (8/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
18:53 brak uprawnień SFERANET SA (7/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2022 roku
18:42 SFERANET S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2022 roku
10/06/22 18:33 SFERANET S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 roku
18:07 brak uprawnień SFERANET SA (6/2022) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 roku
01/06/22 20:21 brak uprawnień SFERANET SA (5/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 roku
20:14 SFERANET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 roku
13/05/22 15:54 brak uprawnień SFERANET SA (4/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
21/03/22 14:08 brak uprawnień SFERANET SA (3/2022) Raport roczny za 2021 rok
01/02/22 15:55 brak uprawnień SFERANET SA (2/2022) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem