Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 11:10
kontakt
JWWINV

Komunikaty

22/06/23 15:15  brak uprawnień JWW Invest wypłaci 0,09 zł dywidendy na akcję
15:03 JWW INVEST S.A.: Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW INVEST S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r.
15:02 JWW INVEST S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2022 r. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
15:01 JWW INVEST S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JWW INVEST S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r.
21/06/23 15:59 JWW INVEST S.A.: Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej
14/06/23 19:28 JWW INVEST S.A.: Opinia Rady Nadzorczej ws. rekomendacji Zarządu dot. podziału zysku za rok obrotowy 2022
05/06/23 15:40 JWW INVEST S.A.: Podpisanie aneksu do umowy limitu kredytu wielocelowego
30/05/23 07:33 JWW INVEST S.A.: JWW INVEST S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/05/23 13:15 JWW INVEST S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
23/05/23 12:53  brak uprawnień JWW Invest planuje wypłacić 0,09 zł dywidendy na akcję
12:45 JWW INVEST S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022
10/05/23 15:14  brak uprawnień JWW Invest ma zamówienie o wartości 8,1 mln euro
15:00 JWW INVEST S.A.: Podpisanie znaczącego zamówienia
14:58 JWW INVEST S.A.: Podpisanie znaczącego zamówienia
05/05/23 12:06  brak uprawnień JWW Invest ma zamówienie o wartości 40,1 mln zł netto