Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.01, godz. 16:23
kontakt
CDRL

Komunikaty

14/03/23 14:54  brak uprawnień DM Banku BPS wydał rekomendacje dla 10 spółek z branży odzież i obuwie
30/01/23 20:31 CDRL S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023.
16/01/23 12:53  brak uprawnień CDRL zwiększyło w IV kw. przychody o 11 proc. rdr do 78,8 mln zł
18/11/22 09:47  brak uprawnień Grupa CDRL w III kw. odnotowała stratę netto w wysokości 3,8 mln zł
06:59 CDRL S.A.: CDRL S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/10/22 10:49  brak uprawnień CDRL zwiększył kwotę odpisu aktualizującego wartość należności od spółki rosyjskiej
10:11 CDRL S.A.: Informacja o podjęciu przez Zarząd Spółki decyzji o dokonaniu odpisów aktualizujących dotyczących należności od spółki rosyjskiej
13/09/22 06:30  brak uprawnień CDRL chce zakończyć rok zyskiem netto i niedużym wzrostem przychodów; w XI strategia (wywiad)
05/09/22 15:07  brak uprawnień CDRL stawia na rozwój sprzedaży omnichannel i wchodzi na bałkański rynek
26/08/22 06:57 CDRL S.A.: CDRL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18/08/22 16:53  brak uprawnień CDRL dokona odpisów związanych ze spółkami na Białorusi i w Rosji
16:40 CDRL S.A.: Informacja o podjęciu przez Zarząd Spółki decyzji o dokonaniu odpisów aktualizujących w związku z ograniczeniem lub zaniechaniem działalności na rynkach wschodnich i ich wpływie na wynik jednostkowy i skonsolidowany w I półroczu 2022 roku
09/06/22 13:05 CDRL S.A.: Informacja o prawomocnym zatwierdzeniu przez sąd układu zawartego przez spółkę zależną w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
03/06/22 16:12 CDRL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S.A. zwołanym na dzień 3 czerwca 2022 roku
12:58  brak uprawnień CDRL wypłaci 0,75 zł dywidendy na akcję