Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 10:31
kontakt
APANET

Komunikaty

08/08/23 23:25  brak uprawnień APANET SA (10/2023) Korekta raportu za II kwartał 2023 r. ? korekta raportu EBI nr 8/2023
08:43  brak uprawnień APANET SA (9/2023) korekta raportu za II kwartał 2023 - korekta raportu EBI 1/2023
07/08/23 21:15  brak uprawnień APANET SA (8/2023) Raport kwartalny za II kwartał 2023 r.
04/07/23 10:40 APANET S.A.: Wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27.06.2023 r. posiadajacych co najmniej 5% liczby głosów
28/06/23 01:27  brak uprawnień APANET SA (7/2023) Treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2023 r.
29/05/23 23:01  brak uprawnień APANET SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał
22:53 APANET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał
05/05/23 16:55  brak uprawnień APANET SA (4/2023) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał za 2023 r. - korekta raportu EBI nr 1/2023 - terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.
27/03/23 22:11 APANET S.A.: Pozytywne rozpatrzenie wniosku o płatność w ramach projektu "Bon na Innowacje 2022-2023"
21/03/23 21:46  brak uprawnień APANET SA (3/2023) Raport roczny GK Apanet 2022 r.
13/03/23 22:04  brak uprawnień APANET SA (2/2023) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 r. - korekta raportu EBI nr 1/2023 - terminy publikacji raportów okresowych
01/03/23 23:50 APANET S.A.: Zakończenie prac nad bezprzewodowym systemem sterowania oświetleniem ulicznym w związku z przyznanym grantem Bon na innowacje 2022-2023
13/02/23 10:45  brak uprawnień APANET SA (1/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r. oraz incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
09/11/22 23:36  brak uprawnień APANET SA (15/2022) Raport kwartalny za III kwartał 2022 r.
03/11/22 09:17 APANET S.A.: Zawarcie ramowej umowy o współpracy przez spółkę zależną z LVX Global Ltd