Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 03:11
kontakt
APANET

Komunikaty

05/08/22 16:55 APANET S.A.: Wygaśnięcie porozumienia akcjonariuszy z dnia 21 września 2022 r..
03/08/22 18:09 brak uprawnień APANET SA (12/2022) Korekta raportu EBI 11/2022 w sprawie treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 lipca 2022 r.
29/07/22 00:53 APANET S.A.: Wykaz akcjonariuszy dysponujących udziałem co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym
00:43 brak uprawnień APANET SA (11/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 lipca 2022 r.
00:39 brak uprawnień APANET SA (10/2022) Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej
07/07/22 19:53 brak uprawnień APANET SA (9/2022) Żądania akcjonariuszy umieszczenia spraw i projektów uchwał w porządku obrad walnego zgromadzenia wraz z projektami uchwał
19:36 APANET S.A.: Żądania akcjonariuszy umieszczenia spraw i projektów uchwał w porządku obrad walnego zgromadzenia wraz z projektami uchwał
02/07/22 00:03 APANET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 lipca 2022 r. wraz z projektami uchwał
01/07/22 23:52 brak uprawnień APANET SA (8/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 lipca 2022 r. wraz z projektami uchwał
31/05/22 22:57 brak uprawnień APANET SA (7/2022) Raport roczny Apanet S.A. za 2021 rok
25/05/22 22:59 brak uprawnień APANET SA (6/2022) Korekta raportu EBI 1/2022- Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.
12/05/22 22:31 brak uprawnień APANET SA (5/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 r.
13/04/22 22:43 brak uprawnień APANET SA (4/2022) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
01/03/22 22:47 brak uprawnień APANET SA (3/2022) Aktualizacja strategii rozwoju grupy kapitałowej Emitenta
11/02/22 22:56 brak uprawnień APANET SA (2/2022) Raport kwartalny za IV kwartał 2021 r.