Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.13, godz. 13:57
kontakt
HOLLYWOOD

Komunikaty

04/07/24 17:08 HOLLYWOOD S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hollywood SA po przerwie ogłoszonej do 4 lipca 2024eść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hollywood SA po przerwie ogłoszonej do 4 lipca 2024
28/06/24 16:59 HOLLYWOOD S.A.: Treść uchwał podjętych przez ZWZ Hollywood S.A. w dniu 28 czerwca 2024 roku
31/05/24 12:35 HOLLYWOOD S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hollywood SA
29/05/24 16:34 HOLLYWOOD S.A.: HOLLYWOOD S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/05/24 22:58 HOLLYWOOD S.A.: HOLLYWOOD S.A.
21:28 HOLLYWOOD S.A.: Korekta skonsolidowanego rocznego raportu okresowego za 2023 rok
01/05/24 00:11 HOLLYWOOD S.A.: Opóźnienie publikacji sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego rocznego raportu okresowego
00:09 HOLLYWOOD S.A.: HOLLYWOOD S.A.
30/04/24 23:59 HOLLYWOOD S.A.: HOLLYWOOD S.A.
23/01/24 12:15 HOLLYWOOD S.A.: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
19/01/24 14:14 HOLLYWOOD S.A.: Wyrok oddalający powództwo przeciwko Hollywood S.A. o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
29/11/23 16:24 HOLLYWOOD S.A.: HOLLYWOOD S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
31/10/23 21:20 HOLLYWOOD S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej i powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Hollywood S.A.
20:44 HOLLYWOOD S.A.: HOLLYWOOD S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
20:03 HOLLYWOOD S.A.: Korekta raportów okresowych za okres 01.01.2023 do 30.06.2023