Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 22:13
kontakt
LABOPRINT

Komunikaty

12/07/24 09:30  brak uprawnień Labo Print ma list intencyjny dot. sprzedaży segmentu opakowania
09:18 LABO PRINT S.A: Zawarcie listu intencyjnego dot. Segmentu Opakowania
10/07/24 10:15 LABO PRINT S.A: Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w czerwcu 2024 roku
28/06/24 14:06 LABO PRINT S.A: aktualizacja informacji dot. działań zmierzających do zmiany formuły lub zakończenia działalności w segmencie standów i opakowań z tektury nie cyfrowych (Segment Opakowania)
25/06/24 14:43 LABO PRINT S.A: wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Labo Print S.A. w dniu 25 czerwca 2024 roku
14:37 LABO PRINT S.A: treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Labo Print S.A. w dniu 25 czerwca 2024 roku
20/06/24 16:26 LABO PRINT S.A: Decyzja o nieprzyznaniu pomocy publicznej
10/06/24 16:31 LABO PRINT S.A: Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w maju 2024 roku
29/05/24 13:30 LABO PRINT S.A: ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LABO PRINT S.A. na dzień 25 czerwca 2024 roku
27/05/24 16:00 LABO PRINT S.A: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2023
13:02  brak uprawnień Labo Print chce przeznaczyć zysk za '23 na kapitał zapasowy
12:47 LABO PRINT S.A: Informacja w sprawie rekomendacji Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy za rok 2023
22/05/24 08:25 LABO PRINT S.A: LABO PRINT S.A formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/05/24 15:42 LABO PRINT S.A: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu śródrocznego za pierwszy kwartał 2024 roku
10/05/24 13:27 LABO PRINT S.A: Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w kwietniu 2024 roku