Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 04:15
kontakt
LABOPRIN

Komunikaty

04/08/22 16:25 LABO PRINT S.A: podpisanie umowy na wykonanie prac budowlanych
11/07/22 12:42 LABO PRINT S.A: informacja o przychodach ze sprzedaży netto w czerwcu 2022 roku
05/07/22 11:54 LABO PRINT S.A: nabycie udziałów w Reakcja Flagi Reklamowe Sp. z o.o. i zmiana porozumienia wspólników
13/06/22 14:15 LABO PRINT S.A: wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Labo Print S.A. w dniu 13 czerwca 2022 roku
14:03 LABO PRINT S.A: powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
13:49 LABO PRINT S.A: treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Labo Print S.A. 13 czerwca 2022 roku
13:41  brak uprawnień Labo Print wypłaci 0,20 zł dywidendy za 2021 rok
13:35 LABO PRINT S.A: uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
10/06/22 11:08 LABO PRINT S.A: informacja o przychodach ze sprzedaży netto w maju 2022 roku
27/05/22 08:35 LABO PRINT S.A: LABO PRINT S.A formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/05/22 16:25 LABO PRINT S.A: zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2022
09:41 LABO PRINT S.A: Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kolejna kandencję
16/05/22 13:54 LABO PRINT S.A: ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Labo Print S.A. na dzień 13 czerwca 2022 roku
13/05/22 16:49 LABO PRINT S.A: opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2021
09:40 LABO PRINT S.A: rezygnacja członków Rady Nadzorczej z kandydowania do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję