Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 05:57
kontakt
PLANETB2B

Komunikaty

21/06/22 14:20 PLANET B2B S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Planet B2B S.A.
13:58  brak uprawnień PLANET B2B SA (8/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A.
20/06/22 15:29 PLANET B2B S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
23/05/22 21:40 PLANET B2B S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
21:05  brak uprawnień PLANET B2B SA (7/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11/05/22 09:31  brak uprawnień PLANET B2B SA (6/2022) Raport kwartalny Planet B2B S.A. za I kwartał 2022 roku
09/05/22 10:47  brak uprawnień PLANET B2B SA (5/2022) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2022 r.
06/04/22 20:10 PLANET B2B S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
30/03/22 17:47 PLANET B2B S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
21/03/22 20:24  brak uprawnień PLANET B2B SA (4/2022) Raport roczny PLANET B2B S.A. za 2021 rok
14/03/22 15:24  brak uprawnień PLANET B2B SA (3/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
15/02/22 19:41 PLANET B2B S.A.: Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta
19/01/22 14:28  brak uprawnień PLANET B2B SA (2/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.
18/01/22 16:09  brak uprawnień PLANET B2B SA (1/2022) Podpisanie z firmą audytorską umowy o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za rok 2021 i rok 2022.
08/12/21 13:53 PLANET B2B S.A.: Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta