Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 16:43
kontakt
CAPPARK

Komunikaty

24/03/23 00:41 CAPITAL PARK S.A.: CAPITAL PARK S.A.
00:38 CAPITAL PARK S.A.: CAPITAL PARK S.A.
31/01/23 18:35 CAPITAL PARK S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
15/11/22 11:51 CAPITAL PARK S.A.: wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 listopada 2022 roku.
10/11/22 00:11 CAPITAL PARK S.A.: CAPITAL PARK S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
07/11/22 23:46 CAPITAL PARK S.A.: podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały o wyrażeniu zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za 2022 r.
13:04 CAPITAL PARK S.A.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Park SA w dniu 7 listopada 2022 roku
20/10/22 16:49  brak uprawnień Capital Park chce wypłacić w listopadzie 0,56 zł zaliczki na poczet dywidendy za '22
16:39 CAPITAL PARK S.A.: podjęcie przez Zarząd warunkowej uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2022 r.
10/10/22 17:28 CAPITAL PARK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Park S.A.
16:58  brak uprawnień Capital Park planuje w IV kw. wypłacić 0,56 zł zaliczki na poczet dywidendy za '22
16:45 CAPITAL PARK S.A.: Wstępna decyzja Zarządu Capital Park S.A. o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2022 r.
28/09/22 20:29 CAPITAL PARK S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez jednostkę zależną od emitenta
09/09/22 00:03 CAPITAL PARK S.A.: CAPITAL PARK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
29/08/22 10:30  brak uprawnień Erste obniżył rekomendację dla Capital Park do "redukuj"