Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:16
kontakt
PIK

Komunikaty

02/08/22 12:47 ADATEX DEWELOPER S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką Adatex sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
15/07/22 11:01  brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (9/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 sierpnia 2022 r.
10:50 ADATEX DEWELOPER S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 sierpnia 2022 r.
10:16 ADATEX DEWELOPER S.A.: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką Adatex sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
11/07/22 17:21  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii C i F spółki ADATEX DEWELOPER
08/07/22 13:17 ADATEX DEWELOPER S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach
13:10 ADATEX DEWELOPER S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach
12:40 ADATEX DEWELOPER S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
12:34 ADATEX DEWELOPER S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
05/07/22 17:18  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii C i F spółki ADATEX DEWELOPER
16:05 ADATEX DEWELOPER S.A.: Otrzymanie opinii biegłego z badania planu połączenia
30/06/22 17:30 ADATEX DEWELOPER S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
17:16  brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (8/2022) Informacja w sprawie uchwał głosowanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
02/06/22 12:03  brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (7/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
11:55 ADATEX DEWELOPER S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.