Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 03:46
kontakt
APSENERG

Komunikaty

31/05/22 19:14 APS ENERGIA S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej
30/05/22 21:46 APS ENERGIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 30 maja 2022 r.
21:43 APS ENERGIA S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 30 maja 2022 r.
27/05/22 20:16 APS ENERGIA S.A.: APS ENERGIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18:29 APS ENERGIA S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 maja 2022 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej
11/05/22 10:17  brak uprawnień APS Energia otrzyma 29 mln zł dofinansowania od NCBiR; chce wybudować drugi zakład
29/04/22 20:46 APS ENERGIA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. na dzień 30 maja 2022 r. oraz projekty uchwał
20:06  brak uprawnień APS Energia planuje wypłacić 0,03 zł dywidendy na akcję
19:52 APS ENERGIA S.A.: Rezygnacja członków Rady Nadzorczej Spółki
19:43 APS ENERGIA S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto APS Energia S.A. za rok 2021
22/04/22 22:02 APS ENERGIA S.A.: APS ENERGIA S.A.
21:59 APS ENERGIA S.A.: APS ENERGIA S.A.
21/04/22 20:33  brak uprawnień APS ENERGIA SA (1/2022) APS Energia Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
18/03/22 08:53  brak uprawnień APS Energia szacuje skons. zysk netto w '21 na 9,3 mln zł, w porównaniu do 5,4 mln zł straty w '20
08:03 APS ENERGIA S.A.: Wstępne wyniki finansowe za 2021 rok