Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 23:48
kontakt
APSENERG

Komunikaty

14/09/23 17:33 APS ENERGIA S.A.: APS ENERGIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
16/08/23 13:02  brak uprawnień APS Energia rozpoczął prace dot. sprzedaży APS Energia Rus
12:45 APS ENERGIA S.A.: Podjęcie uchwały dotyczącej działań w zakresie sprzedaży OOO APS Energia Rus lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa
27/07/23 18:51 APS ENERGIA S.A.: Rezygnacja osoby zarządzającej
20/07/23 14:31  brak uprawnień APS Energia ma umowę na dostawę przemysłowych systemów zasilania za ok. 2,9 mln euro
14:19 APS ENERGIA S.A.: Podpisanie umowy na dostawy przemysłowych systemów zasilania gwarantowanego dla branży gas_oil.
27/06/23 20:29 APS ENERGIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 27 czerwca 2023 r.
20:19 APS ENERGIA S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 27 czerwca 2023 r.
31/05/23 23:01 APS ENERGIA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. na dzień 27 czerwca 2023 r. oraz projekty uchwał
25/05/23 17:25 APS ENERGIA S.A.: APS ENERGIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/05/23 21:41 APS ENERGIA S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną umowy na wykonanie prac z branży elektrycznej.
27/04/23 23:03 APS ENERGIA S.A.: APS ENERGIA S.A.
22:58 APS ENERGIA S.A.: APS ENERGIA S.A.
31/01/23 16:36 APS ENERGIA S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
16:14 APS ENERGIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 31 stycznia 2023 r.