Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 17:51
kontakt
TELGAM

Komunikaty

16/08/22 07:28  brak uprawnień TELGAM SA (7/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
07/07/22 17:39  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE ?TELGAM? S.A.
04/07/22 14:41 TELGAM S.A.: Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii H na rynku NewConnect
23/06/22 18:27  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE ?TELGAM? S.A.
11:16 TELGAM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 czerwca 2022 r.
11:06  brak uprawnień TELGAM SA (6/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
27/05/22 17:37 TELGAM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2022 r.
17:21  brak uprawnień TELGAM SA (5/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2022 r.
20/05/22 14:36  brak uprawnień TELGAM SA (4/2022) Raport roczny za rok obrotowy 2021
16/05/22 06:55  brak uprawnień TELGAM SA (3/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
15/04/22 11:58 TELGAM S.A.: Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii H na rynek NewConnect
01/03/22 09:36 TELGAM S.A.: Zmiana udziału w głosach
14/02/22 08:00  brak uprawnień TELGAM SA (2/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku
12/01/22 12:55  brak uprawnień TELGAM SA (1/2022) Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
29/12/21 09:13  brak uprawnień TELGAM SA (16/2021) Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy