Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 03:12
kontakt
REMORSOL

Komunikaty

01/07/22 18:34 REMOR SOLAR S.A.: Podpisanie umowy na dostawę konstrukcji dla farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 37 MW
30/06/22 17:31 REMOR SOLAR S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
17:27  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (12/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
20/06/22 17:02 REMOR SOLAR S.A.: Wybór oferty na dostawę konstrukcji dla farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 37 MW
15/06/22 14:11 REMOR SOLAR S.A.: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
14/06/22 17:29 REMOR SOLAR S.A.: Otrzymanie trzech zawiadomień w sprawie zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów
12/06/22 21:51 REMOR SOLAR S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku wraz z projektem uchwały
21:44  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (11/2022) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku wraz z projektem uchwały
10/06/22 14:43  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (10/2022) Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki
03/06/22 15:50 REMOR SOLAR S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
15:38  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (9/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
31/05/22 17:04  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (8/2022) Raport okresowy za 2021 rok.
24/05/22 15:10  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (7/2022) Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2021 oraz 2022
20/05/22 14:25 REMOR SOLAR S.A.: Zawarcie umowy na montaż konstrukcji oraz montaż modułów dla farmy fotowoltaicznej we Francji
16/05/22 17:30  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (6/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku