Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 05:18
kontakt
CANNABIS

Komunikaty

01/07/22 13:42 CANNABIS POLAND S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2022 roku
30/06/22 21:26  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (9/2022) Treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 30.06.2022 roku
29/06/22 17:27  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D, E, F, G i H spółki CANNABIS POLAND S.A.
21/06/22 18:27  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji na okaziciela serii D, E, F, G i H spółki CANNABIS POLAND S.A.
03/06/22 18:39 CANNABIS POLAND S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2022 roku
17:39  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (8/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2022 roku.
31/05/22 23:17  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (7/2022) Raport roczny Cannabis Poland S.A. za rok obrotowy 2021
16/05/22 16:02  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (6/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022r.
10/05/22 14:14 CANNABIS POLAND S.A.: Wejście w życie istotnych dla Emitenta zmian przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
24/03/22 13:13  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (5/2022) Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych.
23/03/22 16:45 CANNABIS POLAND S.A.: Zmiana stanu posiadania
13:50 CANNABIS POLAND S.A.: Rejestracja spółki Canna Pharm S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym
11:45 CANNABIS POLAND S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
21/03/22 16:45  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (4/2022) Zawarcie aneksu nr 3 do umowy z Autoryzowanym Doradcą.
14/02/22 22:20  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (3/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku.