Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.27, godz. 05:15
kontakt
CANNABIS

Komunikaty

14/11/22 21:18  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (15/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022r.
31/10/22 17:09  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (14/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.11.2022 roku
17:00 CANNABIS POLAND S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.11.2022 roku
16:50 CANNABIS POLAND S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu w dniu 28.10.2022 roku
28/10/22 17:19  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (13/2022) Treść uchwał podjętych na walne zgromadzenie w dniu 28.10.2022 roku oraz informacja o braku kworum.
20/10/22 09:15 CANNABIS POLAND S.A.: Podpisanie listu intencyjnego oraz rozpoczęcie negocjacji dotyczących ustalenia warunków zakupu udziałów w podmiocie produkcyjnym oraz marki handlowej.
01/10/22 15:43 CANNABIS POLAND S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.10.2022 roku
15:30  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (12/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.10.2022 roku
15/09/22 10:13 CANNABIS POLAND S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej. Możliwość istotnego dokapitalizowania Emitenta.
24/08/22 19:48  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (11/2022) Rezygnacja Członka Zarządu
18/08/22 07:56 CANNABIS POLAND S.A.: Zawarcie umowy o poufności i zakazie konkurencji oraz rozpoczęcie negocjacji dotyczących ustalenia warunków importu marihuany medycznej z Niemiec.
16/08/22 18:16  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (10/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022r.
06:22 CANNABIS POLAND S.A.: Zmiana stanu posiadania
04/08/22 09:00 CANNABIS POLAND S.A.: Zawarcie umowy o poufności i zakazie konkurencji oraz rozpoczęcienegocjacji dotyczących ustalenia warunków importu marihuany medycznejz Kanady
03/08/22 22:08 CANNABIS POLAND S.A.: Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze powiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.