Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 07:01
kontakt
FKDSA

Komunikaty

26/09/23 16:09 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną na budowę hali sportowej
28/08/23 14:24 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną
09/08/23 21:57 brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (6/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
10/05/23 22:41 brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (5/2023) Raport okresowy za I kwartał 2023 roku
08:04 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Aktualizacja strategii grupy kapitałowej
21/03/23 23:08 brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (4/2023) Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2022 rok
17/03/23 14:48 brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (3/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2022 r. ? korekta raportu EBI 1/2023 terminy publikacji raportów okresowych w 202
13/03/23 21:06 brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (2/2023) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2022 i 2023
03/03/23 18:06 brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. na rynku NewConnect
02/03/23 08:34 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku NewConnect
25/01/23 20:28 brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (1/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.
02/01/23 19:13 brak uprawnień GPW: Komunikat - FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
29/12/22 20:27 brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (20/2022) Raport okresowy ? Raport roczny za 2021 rok
20:23 brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (19/2022) Raport okresowy ? Raport roczny za 2020 rok
13:48 brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (18/2022) Zawarcie nowej umowy z Autoryzowanym Doradcą