Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 07:18
kontakt
KANCELWE

Komunikaty

14/08/23 22:53  brak uprawnień INKASO WEC SA (11/2023) Raport kwartalny Emitenta za II kwartał 2023 roku
11/08/23 21:18 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Zawarcie umowy ramowej w zakresie finansowania
21:11 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Otrzymanie powiadomień o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
17/07/23 12:57  brak uprawnień Inkaso WEC zaprasza do sprzedaży do 282 tys. akcji spółki po cenie 4 zł za akcję
12:47 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Publikacja zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji
30/06/23 11:22 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych
11:13 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: : Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2023 roku.
02/06/23 23:19 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. wraz z projektami uchwał
15:24  brak uprawnień INKASO WEC SA (10/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Kancelaria Prawna - Inkaso WEC? S.A. wraz z projektami uchwał
18/05/23 06:58  brak uprawnień Zamknięcia na giełdach w Ameryce Północnej i Południowej (tabela)
21/03/23 14:44  brak uprawnień INKASO WEC SA (8/2023) Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany GK WEC
17/03/23 17:20 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Uchwała Zarządu w przedmiocie dojścia do skutku emisji obligacji serii H oraz dokonania ich przydziału
17:12 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii E wyemitowanych przez Emitenta
17:03  brak uprawnień INKASO WEC SA (7/2023) Uchwała Zarządu w przedmiocie dojścia do skutku emisji obligacji serii H oraz dokonania ich przydziału
16:58  brak uprawnień INKASO WEC SA (6/2023) Uzupełnienie raportu bieżącego EBI 3/2023:Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii E wyemitowanych przez Emitenta