Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 21:39
kontakt
KANCELWE

Komunikaty

05/08/22 13:13 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Istotna informacja dotycząca działalności Emitenta w sektorach B2B i B2C
29/07/22 15:23  brak uprawnień INKASO WEC SA (14/2022) Raport okresowy Spółki za II kwartał 2022 r.
27/07/22 13:40  brak uprawnień INKASO WEC SA (13/2022) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2022 roku
21/07/22 15:39 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Aneks o przedłużeniu finansowania do Umowy Kredytu odnawialnego
07/07/22 10:22  brak uprawnień INKASO WEC SA (12/2022) Powołanie Zarządu Spółki Kancelaria Prawna ? Inkaso WEC S.A. na kolejną kadencję
21/06/22 07:00  brak uprawnień Inkaso WEC wypłaci 0,04 zł dywidendy na akcję
20/06/22 21:45 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2022 roku.
21:11  brak uprawnień INKASO WEC SA (11/2022) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy
21:08  brak uprawnień INKASO WEC SA (10/2022) ść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
14/06/22 10:49 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: INFORMACJA O ZAKUPIE PAKIETU WIERZYTELNOŚCI
04/06/22 08:58 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: zakup pakietu wierzytelności nieprzeterminowanych
16/05/22 18:12  brak uprawnień INKASO WEC SA (9/2022) Raport okresowy Spółki za I kwartał 2022 r.
13/05/22 22:05 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. wraz z projektami uchwał
21:29  brak uprawnień INKASO WEC SA (8/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Kancelaria Prawna - Inkaso WEC? S.A. wraz z projektami uchwał
09:16  brak uprawnień Inkaso WEC chce wypłacić 0,03 zł dywidendy na akcję