Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.01, godz. 13:46
kontakt
AIGAMES

Komunikaty

22/03/23 21:41 ALL IN! GAMES S.A.: Odebranie postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu
20/03/23 19:07 ALL IN! GAMES S.A.: Rozwiązanie umowy wydawniczej - Paradise Lost
17/03/23 23:26 ALL IN! GAMES S.A.: Złożenie wniosku o zawieszenie postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu
21:34 ALL IN! GAMES S.A.: Zawarcie porozumienia z One More Level w sprawie ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń spłaty zobowiązania
15/03/23 17:02 ALL IN! GAMES S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
10/03/23 16:28 ALL IN! GAMES S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
03/03/23 17:05 ALL IN! GAMES S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
01/03/23 19:07 ALL IN! GAMES S.A.: Rozwiązanie umowy wydawniczej dotyczącej gry Universe for Sale
03/02/23 21:24  brak uprawnień All In! Games dokonał odpisów aktualizujących wartość niektórych gier w wys.14,3 mln zł
20:42 ALL IN! GAMES S.A.: Dokonanie odpisów aktualizujących wartość niektórych gier
02/02/23 23:36 ALL IN! GAMES S.A.: Zawarcie aneksu do umowy ramowej pożyczek
17/01/23 21:04 ALL IN! GAMES S.A.: Zawarcie Aneksu nr 2 do Umowy pożyczki
11/01/23 17:09 ALL IN! GAMES S.A.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
29/12/22 15:06 ALL IN! GAMES S.A.: Zawarcie umowy wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa z podmiotem zależnym
22/12/22 16:53 ALL IN! GAMES S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 22 grudnia 2022 r.