Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 17:49
kontakt
BRASTER

Komunikaty

30/06/22 20:25 BRASTER S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2022 roku
20:18 BRASTER S.A.: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER S.A. w restrukturyzacji z dnia 30 czerwca 2022 r.
11:15 BRASTER S.A.: Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
29/06/22 22:57 BRASTER S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30 czerwca 2022 roku
27/06/22 23:20 BRASTER S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30 czerwca 2022 roku
22:46 BRASTER S.A.: Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
21/06/22 16:12 BRASTER S.A.: Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
17/06/22 15:09 BRASTER S.A.: Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
10/06/22 11:56 BRASTER S.A.: Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki w KDPW
07/06/22 21:39 BRASTER S.A.: Rozszerzenie współpracy z Genworks Health Private Limited z siedzibą w Indiach
12:27  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki BRASTER S.A. W RESTRUKTURYZACJI
04/06/22 23:18 BRASTER S.A.: BRASTER S.A.
18:42 BRASTER S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku wraz z projektami uchwał.
03/06/22 04:17 BRASTER S.A.: Uzupełnienie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2021
25/05/22 20:32 BRASTER S.A.: Postanowienie w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu w przyspieszonym postępowaniu układowym Spółki