Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.01, godz. 02:35
kontakt
BRASTER

Komunikaty

15/02/24 14:22 BRASTER S.A.: Podpisanie umowy współpracy w zakresie dystrybucji i sprzedaży urządzeń medycznych Spółki w Pakistanie
31/01/24 14:18 BRASTER S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2024 roku
18/01/24 18:07  brak uprawnień Braster ma porozumienie w sprawie sprzedaży urządzeń w Turcji, Azerbejdżanie i Azji Środkowej
17:52 BRASTER S.A.: Zawarcie porozumienia dotyczącego dystrybucji i sprzedaży urządzeń medycznych Spółki w Turcji, Azerbejdżanie oraz krajach Azji Środkowej
15/01/24 21:53  brak uprawnień Komornik wszczął egzekucję na majątku Brastera
21:30 BRASTER S.A.: Otrzymanie zawiadomień o wszczęciu egzekucji z majątku emitenta na wniosek wierzyciela
09/01/24 21:24 BRASTER S.A.: Przedłużenie terminu realizacji projektu pn. "System komputerowej interpretacji i wspomagania diagnostyki onkologicznej gruczołu piersiowego działający w oparciu o techniki głębokiego uczenia, w szczególności sieci konwolucyjne"w ramach umowy o dofinansowanie z NCBR
23/12/23 15:02  brak uprawnień Braster ma umowę na sprzedaż swoich urządzeń w USA, Kanadzie i na Karaibach
11:20 BRASTER S.A.: Podpisanie umowy współpracy w zakresie dystrybucji i sprzedaży urządzeń medycznych Spółki w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i na Karaibach
18/12/23 12:08 BRASTER S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki
12/12/23 19:03 BRASTER S.A.: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez KNF
01/12/23 17:05 BRASTER S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 32/2023 z dnia 16 listopada 2023 roku - zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Braster S.A. oraz treść uchwał poddanych pod głosowanie podczas obrad w dniu 16 listopada 2023 roku
16:43 BRASTER S.A.: Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki
15:24 BRASTER S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Braster S.A
15:18 BRASTER S.A.: Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Braster S.A. po wznowieniu obrad w dniu 1 grudnia 2023 roku