Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.17, godz. 21:36
kontakt
ALIOR

Komunikaty

11/06/24 15:34  brak uprawnień Alior Bank przeprowadzi emisję obligacji do 550 mln zł, pierwotnie zakładano 400 mln zł
15:16 ALIOR BANK S.A.: Podjęcie decyzji o emisji obligacji przez Alior Bank S.A. i ustalenie warunków emisji tych obligacji
31/05/24 07:01  brak uprawnień JP Morgan podwyższył rekomendację dla Alior Banku do "neutralnie"
24/05/24 17:48 ALIOR BANK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. obradującym po przerwie w dniu 24 maja 2024 r.
17:47 ALIOR BANK S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku S.A. zwołane na dzień 26 kwietnia 2024 r. obradujące po przerwie w dniu 24 maja 2024 r.
23/05/24 15:57  brak uprawnień Alior Bank rozpoczyna budowę księgi popytu dot. emisji obligacji o wartości do 400 mln zł
15:50 ALIOR BANK S.A.: Rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z zamiarem przeprowadzenia emisji obligacji Alior Bank S.A.
17/05/24 18:45  brak uprawnień S&P potwierdził ratingi Alior Banku, zmienił perspektywę na pozytywną
18:34 ALIOR BANK S.A.: Potwierdzenie oceny ratingowej oraz poprawa perspektywy ratingowej Alior Banku S.A. przez agencję ratingową Standard _ Poor's Global Ratings
15/05/24 19:38  brak uprawnień RN Aliora odwołała prezesa i 5 członków zarządu; Artur Chołody będzie kierować pracami zarządu
19:25 ALIOR BANK S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Alior Bank S.A. oraz uruchomienie otwartego postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa i Członków Zarządu Banku
08/05/24 11:16  brak uprawnień Alior Bank rozpozna koszt związany z modyfikacją umów po zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców w wys. ok. 117 mln zł
10:59 ALIOR BANK S.A.: Zdarzenie wpływające na wyniki finansowe Alior Banku S.A. w II kwartale 2024 r.
07/05/24 16:47  brak uprawnień BM mBanku podwyższyło ceny docelowe dla banków i zmieniło rekomendacje
26/04/24 21:22 ALIOR BANK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. w dniu 26 kwietnia 2024 r.